Urządzenia elektroenergetyczne mogą stwarzać swoją obecnością zagrożenie dla życia i zdrowia oddziałując na organizm w sposób bezpośredni (możliwość porażenia) lub pośrednio, przez wpływ wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego.

Jeżeli wiec w pobliżu twojego domu znajduje się:

- linia elektroenergetyczna

- stacja transformatorowa

- maszt radiowy lub telefonii komórkowej

dowiedz się, jakie zagrożenia stwarzają dla Ciebie i twojej rodziny.